Aby wreszcie zacząć zmieniać sytuację Polaków w Niemczech, musimy zacząć od naszego miasta.

Każda gmina, w której mieszka ponad 1000 obcokrajowców ma obowiązek umożliwić powstanie Rady obcokrajowców (Kommunale Ausländervertretung/Ausländerbeirat).

We Frankfurcie Rada składa się z 37 osób.

Rada zbiera się co miesiąc, żeby doradzać władzom miasta we wszystkich sprawach dotyczących obcokrajowców. Zebrania są otwarte dla wszystkich.

Wybrani do Rady przedstawiciele Polaków będą mogli zbierać od Polaków uwagi i wnioski oraz opracowywa konkretne propozycje.

Nasi przedstawiciele w Radzie mogą zgłaszać wnioski do rady miasta oraz urzędników i interweniować we wszystkich sprawach dotyczących Polaków.

Sprawy, którymi mogliby się zająć polscy przedstawiciele w radzie cudzoziemców:

  • więcej języka polskiego w urzędach i dokumentach urzędowych
  • uznawanie dyplomów i kwalifikacji zawodowych
  • wspieranie wychowania w języku polskim
  • kwestie problemów związanych ze szkolnictwem
  • kwestie problemów socjalnych
  • doradztwo w zakresie szkolnictwa dzieci, edukacji i rozwoju kompetencji dorosłych
  • walka z dyskryminacją
  • partycypacja
  • polityka komunalna powinna zajmować się sprawami istotnych dla osób polskiego pochodzenia

Serwis internetowy Rady frankfurckiej:

Informacja w serwisie Hesji:

Zrzeszenie heskich rad obcokrajowców: