Możesz głosować - jeśli nie masz paszportu niemieckiego.

Możesz kandydować - nawet jeśli masz podwójne obywatelstwo.

Wystarczy mieć meldunek.

Ogólne informacje o wyborach:

Porady dla kandydatów w serwisie zrzeszenia heskich rad obcokrajowców AGAH:

Przepisy prawne

Prawo miejscowe Frankfurtu nad Menem: