Przewodnicząca rady obcokrajowców w Liederbach/Taunus wyjaśnia nam, dlaczego warto znaleźć na to czas.

Jako wybrana demokratycznie przedstawicielka Rady ds. Cudzoziemców, miałam od początku mojej działalności możliwość zgłaszania uwag oraz propozycji dotyczących np.: polepszenia sytuacji kobiet, mających na celu uwzględnienie ciężkiej sytuacji mieszkaniowej oraz słabych, możliwości rozwoju osobistego.

Miałam wgląd w lokalne projekty legislacyjne, dotyczące również nas, cudzoziemców i mogłam zgłaszać do nich uwagi. Razem z innymi przedstawicielami Rady bierzemy udział w sesjach Gminy, jesteśmy w Komisji Budowlanej, Finansowej oraz Sportowo- Kulturowo-Socjalnej.

Uzyskałam dostęp do infrastrukturalnego i finansowego wsparcia Urzędu Gminy przy organizowaniu imprez, między innymi Międzynarodowym Dniu Dziecka, Dniu Kobiet, w organizowaniu zabaw dla dzieci w ferie letnie. Organizujemy kursy języka niemieckiego. Jako jedyna jestem przedstawicielką Gminy, która jest członkiem Powiatowej Rady ds. Integracji.

Uważam, że to niezmiernie ważne przyczyniać się do większej widzialności Polaków, a tym samym stwarzać dla nas platformę partnerskiego dialogu z władzami na szczeblu lokalnym/gminnym. Dlatego będę znowu kandydować w nadchodzących wyborach do Rad Obcokrajowców i gorąco zachęcam innych do udziału - mam nadzieję, że wyłonią one kolejne Polki i Polaków, z którymi wspólnie będziemy mogli dbać o odpowiednią dynamikę dotyczącą naszych Rodaków w Hesji.