Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia badania opinii publicznej, informowania o wynikach tych badań oraz przekazywania informacji na temat wyborów do Rady Obcokrajowców we Frankfurcie.

Kontakt pocztą elektroniczną: nasi@dajznak.pl